Przejdź do treści

Ukazała się nowa publikacja Pani Profesor Lesławy Korenowskiej!

Ukazała się nowa publikacja Pani Profesor Lesławy Korenowskiej!

Грані таланту семи. Сучасні українські

Precyzyjna i przejrzysta kompozycja monografii przedstawia czytelnikom całokształt działań badawczych – objęto nimi twórczość siedmiu wybranych pisarzy. Autorka wzorowo przeprowadziła analizę, którą cechuje umiejętność korzystania z badań kulturowych, koncepcji literaturoznawczych, inspirowanie się psychoanalizą, rzetelność, sumienność, a poniekąd nawet skrupulatność w wyszukiwaniu przykładów omawianych środków stylistycznych.

Aktualności