Przejdź do treści

Konferencje

W dniu 26.01.2022 odbyła się międzynarodowa konferencja

Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin

zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności

Współorganizatorem i moderatorem Konferencji był Profesor dr hab. Tadeusz Szczerbowski, który wraz z córką Pani Profesor – Dorotą Krzywicką-Kaindel oraz prof. dr. hab. Leszkiem Bednarczukiem przywitał Prelegentów i uczestników konferencji.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. Kazimierz Korus, Dyrektor I Wydziału PAU w Krakowie.

Następnie referaty wygłosili:

  • prof. Tadeusz Szczerbowski (UP w Krakowie), Krystyna Pisarkowa — profesor z charyzmą
  • Dorota Krzywicka-Kaindel„A w słowniku patrzyłaś?” — ze wspomnień córki
  • prof. Leszek Bednarczuk (PAU), Koncepcje składniowe Krystyny Pisarkowej
    13:30-13:50 
  • prof. Magdalena NowotnaBeethoven, Malinowski i wyliczanki polskie, czyli o języku naukowym Krystyny Pisarkowej
  • prof. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN), Krystyna Pisarkowa w „Języku Polskim”

W trakcie spotkania odbyła się także projekcja filmu krótkometrażowego Sen(1963) z udziałem Krystyny Pisarkowej.

Konferencję zakończyły wspomnienia uczestników sesji naukowej.

Profesor Tadeusz Szczerbowski zaprezentował wieloautorską monografię zatytułowaną Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin,której jest redaktorem naukowym.

Znalazły się w niej także publikacje kilkorga naszych pracowników; zob. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/10889/PM1084–J%c4%99zyk-okr%c4%85g%c5%82y–Szczerbowski%5bred%5d.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kraków 24-25 września 2021

UWAGA! Konferencja została przeniesiona na wiosnę 2022 roku. 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich”

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2021 roku w Krakowie.

Nasza konferencja poświęcona będzie wymianie myśli naukowej z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa wschodniosłowiańskiego. Chcielibyśmy, by poruszane na niej zagadnienia dotyczyły zarówno problematyki historii literatury i języka Słowian Wschodnich, jak i zjawisk współczesnych, zachodzących w ich obrębie.

Konferencja odbędzie się w trybie online za pośrednictwem MS Teams. Języki wystąpień: polski i rosyjski.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2021 r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać na adres: slowianie2021@gmail.com

Organizatorzy rezygnują z pobierania opłaty konferencyjnej.

Łączymy serdeczne pozdrowienia

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. prof. UP Aurelia Kotkiewicz

dr hab. prof. UP Bogumił Ostrowski

dr Natalia Kurjački-Góra

Zaproszenie na konferencję

Formularz zgłoszeniowy na konferencję


ПРИГЛАШЕНИЕ

Отделение русской филологии Педагогического университета в Кракове (Польша) приглашает принять участие в IV Международной научной конференции Традиция и современность. Язык и литература восточных славян. Конференция состоится с 24 по 25 сентября 2021 года и пройдет в режиме онлайн на платформе MS Teams. Языки выступлений: польский и русский.

Заявки на участие в нашей конференции с указанием темы доклада просим присылать до 30.04.2021 года по ниже приведенному электоронному адресу: slowianie2021@gmail.com

Организаторы отказываются от оплаты за конференцию.

С уважением

Оргкомитет:

Аурелия Коткевич, д.ф.н., проф. Педагогического университета в Кракове

Богумил Островски, д.ф.н., проф. Педагогического университета в Кракове

Наталья Курячки-Гура, к.ф.н. Педагогического университета в Кракове

Приглашение на коференцию

Заявка на участие

Aktualności