Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów

Poniższe pliki są skompresowane – należy je pobrać i rozpakować.
Wśród kart kursów nie znajdują się karty, które są opracowywane przez prowadzących z jednostek zewnętrznych, np. CSiR (wf), SKN.
Lista wszystkich kursów znajduje się w planie studiów dla danego rocznika.

W związku z sytuacją epidemiczną przedstawione w kartach kursów metody prowadzenia zajęć oraz formy sprawdzania efektów uczenia się mogą ulegać modyfikacjom.

2022/2023

Karty kursów 2022-2023 Filologia Rosyjska

2021/2022

karty kursów 2021-2022 Filologia Rosyjska

2020/2021

karty kursów 2020-2021 Filologia Rosyjska

2019/2020

karty kursów 2019-2020 Filologia Rosyjska

2018/2019

karty kursów 2018-2019 Filologia Rosyjska

2017/2018

karty kursów 2017-2018 Filologia Rosyjska

2016/2017

karty kursów 2016-2017 Filologia Rosyjska

Aktualności