Przejdź do treści

Praktyki studenckie przekładoznawcze

Praktyki przekładoznawcze (120 h) odbywają studenci III roku I stopnia oraz studenci II roku II stopnia.
Terminy odbywania praktyk:
  • w semestrze zimowym pierwsze trzy tygodnie października 60 h
  • w semestrze letnim trzy tygodnie na początku semestru (koniec lutego-połowa marca) 60 h
W semestrze zimowym oprócz praktyk w odbywanych u pracodawcy (biura tłumaczeń, biura turystyczne, firmy, współpracujące z zagranicą i t.p.) studenci tłumaczą tekst, który przygotowują pracownicy Katedry Przekładoznawstwa i oddają gotowe tłumaczenie wraz z komentarzem i  wykorzystaną bibliografią (słowniki lub inne źródła wspomagające pracę tłumacza) w terminie, który ustala Kierownik Praktyk Pozapedagogicznych.
Po oddaniu wypełnionego Dziennika wraz z tłumaczeniem student otrzymuje zaliczenie.

Kierownik praktyk przekładoznawczych:
prof. UP dr hab. Lesława Korenowska
Katedra Przekładoznawstwa
ul. Studencka 5, p. 109, tel.12 662 6735
e-mail: leslawa.korenowska@up.krakow.pl 

Dokumenty do pobrania:

Aktualności